Home
Dit is de website van GroenLinks Noord-Holland. Wij zijn al druk bezig met het voorbereiden van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 11 maart 2003. Na 6 januari zullen we regelmatig een nieuwsbrief gaan versturen, je kunt je daarvoor opgeven via onderstaand (email)adres. Rond die tijd zullen we ook de planning van activiteiten in het kader van die verkiezingen op de website plaatsen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 oktober werd het verkiezingsprogramma 2003-2007 vastgesteld, na 6 januari is het ook in gedrukte vorm beschikbaar. Sinds de ledenvergadering van 9 november is de kandidatenlijst ook bekend.

De notulen van de ledenvergaderingen op 5 oktober en
9 november zijn in concept-versie te lezen, deze worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.

Dit najaar organiseert de statenfractie van GroenLinks een Groene Toer door Noord-Holland zuid. Deze werkbezoeken en discussiebijeenkomsten staan in het teken van het ontwerp streekplan Noord-Holland zuid, dat begin 2003 door de Provinciale Staten zal worden vastgesteld.

Op 15 juni organiseerde GroenLinks Noord-Holland een middag voor oude en nieuwe raadsleden, wethouders, fractiemedewerkers en de statenleden. Het verslag van deze dag kun je hier lezen.

Wilt u lid worden? Wij linken u door naar de betreffende
pagina van de landelijke website van GroenLinks.


U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
fractiekantoor GroenLinks Noord-Holland
Paviljoenslaan 7-9
2012 JE Haarlem
telefoon: 023-5144449
e-mail: [email protected]

het fractiekantoor is meestal op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar, voor dringende zaken kunt u direct contact opnemen met ��n van de staten- of bestuursleden.